https://itostrava.ekatalog.biz/

Kdo jsme?

Firma PWR computers a.s. je na trhu již od roku 1993. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností a nyní jsme jedním ze stabilních dodavatelů tiskáren, náplní a kancelářské techniky. Poradíme a realizujeme tisková řešení, dodávky tiskových náplní i konečnou recyklaci. Náš sortiment a služby jsou tu pro všechny od jednotlivců až pro firmy. Jsme certifikovaným specialistou HP v oblasti spotřebního materiálů.


Obchodní oddělení

Iveta Dubšíková

+ 420 605 458 735 

dubsikova@p-comp.eu 


PWR computers a.s.

28. října 212/227, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00

IČO: 48394246 

DIČ: CZ48394246

Firma je zaregistrována v obchodní rejstříku oddíl B, vložka 11139 

603 412 595 / 605 458 735

ostrava@p-comp.eu

Otevírací doba:

Po - Pá:   9:00 - 12:00

               13:00 - 16:00

Zákon č. 542/2020 Sb

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností upravuje mimo jiné povinnosti výrobců, dovozců či posledních

prodejců elektrických a elektronických zařízení a baterií. Dále stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných

výrobků a pro nakládání s nimi, při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného

rozvoje.

Mezi základními povinnostmi výrobců, dovozců a prodejců je zajištění zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení

(dále jen EEZ), přenosných baterií a akumulátorů z domácností informovat konečného uživatele jak vysloužilé EEZ a baterie

ekologicky odstranit, a zajištění zpracování odpadních elektrozařízení, která bylo zpětně odebráno, za použití nejlepších

dostupných technik.

Současně zákon ukládá výrobcům navrhovat a vyrábět výrobky tak, aby se v budoucnu usnadnila jejich demontáž a další

materiálové využití. Společnost PWR computers a.s. distribuuje výrobky, při jejichž výrobě je zohledněna snaha docílit

minimální dopad na životní prostředí a požadavky všech zákonných předpisů.

Zákon ukládá výrobcům elektrozařízení, distributorům a posledním prodejcům povinnost při prodeji nového elektrozařízení

uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení,

které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou

samostatného údaje na daňovém dokladu, a to v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Společnost PWR computers

a.s. řeší povinnosti výrobce, respektive odvádí recyklační poplatky za EEZ a přenosné baterie uvedené na český trh, ve

spolupráci s kolektivními systémy REMA System, a.s. a REMA Battery, s.r.o.

Zpětný odběr odpadních elektrozařízení zajišťuje PWR computers a.s. bez vazby na koupi nových výrobků a bez nároku

na úplatu ve všech značkových prodejnách, a to v obvyklém množství.